I N V A L I D

ZVEZA DRUŠTEV GIBALNO OVIRANIH IN OSEB
Z INVALIDNOSTJO  SLOVENIJE

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
BOHINJ

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
BREŽICE

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
KIDRIČEVO

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
KONOVO

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
PODVELKA-BREZNO

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
TEŠ ŠOŠTANJ

I N V A L I D

DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO
VUZENICA

DNEVI KULTURE IN USTVARJALNOSTI INVALIDNIH OSEB 2021

DNEVI KULTURE IN USTVARJALNOSTI INVALIDNIH OSEB 2021

Program na državni ravni »Dnevi kulture in ustvarjalnosti invalidnih oseb 2021« je izvedlo Društvo »INVALID« Vuzenica na Svetem Primožu, dne 25.8.2021. Društva so pripravila iz svojih programov delavnic ustvarjalnosti nekaj izdelkov in jih postavila na ogled. Društvo...

ŠPORTNE IGRE ZVEZE INVALID 2021

ŠPORTNE IGRE ZVEZE INVALID 2021

Športne igre Zveze »NVALID» 2021 so se odvijale v treh disciplinah in sicer: rusko kegljanje, pikado in streljanje z zračno puško. Vsaka panoga pa je bila izvedena v drugem društvu članice Zveze. Rusko kegljanje je izvedlo Društvo »INVALID« Vuzenica , dne 3.6.2021,...

ŠPORTNE IGRE ZVEZE »INVALID« TEŠ ŠOŠTANJ 2020

ŠPORTNE IGRE ZVEZE »INVALID« TEŠ ŠOŠTANJ 2020

V domu krajevne skupnosti v Topolšici so se 5.9.2020 odvijale športne igre Zveze Invalid v pikadu. Organizator iger je bilo društvo Invalid TEŠ Šoštanj. Na igrah so sodelovala vsa društva Zveze z moško in žensko ekipo. Kljub strogim ukrepom in priporočili NIJZ zaradi...

ŠPORTNE IGRE ZVEZE »INVALID« PODVELKA-BREZNO 2020

ŠPORTNE IGRE ZVEZE »INVALID« PODVELKA-BREZNO 2020

Zveza »INVALID« izvaja programe na državni ravni. Eden izmed njih je Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija. Tu so zastopane panoge; rusko kegljanje, pikado in streljanje z zračno puško. Program poimenujemo kar športne igre Zveze. Tekmovanja...

i

Arhiv prispevkov