Zveza »INVALID« izvaja programe na državni ravni. Eden izmed njih je Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija. Tu so zastopane panoge; rusko kegljanje, pikado in streljanje z zračno puško. Program poimenujemo kar športne igre Zveze. Tekmovanja iz vsake panoge se odvijajo po različnih društvih članic Zveze. Tako so se 18.07.2020 v društvu Invalid Podvelka Brezno odvijale športne igre Zveze v ruskem kegljanju. Kljub ukrepom vlade RS glede COVID-19 so se igre izvedle korektno in v športnem duhu ob upoštevanju vseh priporočil in navodil NIJZ.