Društvo »INVALID« Kidričevo izvaja posebni socialni program Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih  invalidov skozi vse leto z manjšim številom uporabnikov v Termah Ptuj, v poletnih mesecih pa izvedemo kopalni dan za večjo skupino uporabnikov v enih izmed slovenskih termalnih kopališč.
Kopalni dan smo organizirali 27. avgusta v Termah Banovci, udeležilo pa se ga je 37 uporabnikov.
Ob izvedbi kopalnega dne smo upoštevali vsa navodila in priporočila pristojnih za obvladovanje virusa Kovid-19 in po preteku inkubacijske dobe ugotovili, da so vsi udeleženci ostali zdravi.