RUSKO KEGLJANJE – PODVELKA BREZNO 2.7.2022

Organizator športnih iger Zveze Invalid v ruskem kegljanju je bilo Društvo Invalid Podvelka Brezno in so se odvijale 2. julija 2022 na kegljišču v Breznu. Sodelovalo je pet društev Zveze z moško in žensko ekipo: DI Konovo, DI Kidričevo, DI Vuzenica, DI TEŠ Šoštanj in DI Podvelka Brezno, DI Brežice pa je sodelovalo samo z moško ekipo. Društvo Invalid Bohinj pa se športnih iger v ruskem kegljanju ni udeležilo.

Tekmovalci so se v pravem športnem duhu in tekmovalnosti borili za čim boljši rezultat.

Pri ženskih ekipah so največ podrtih kegljev dosegle DI Konovo, drugo mesto DI Kidričevo in tretje mesto DI Vuzenica. Pri moških ekipah pa so bili najboljši DI Vuzenica, drugi DI Konovo in tretji domačini DI Podvelka Brezno.