V sredo 9.11.2022 je bil v dvorani Kulturno upravnega centra v Vuzenici izveden posvet s pomočjo Občine Vuzenica – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z društvom upokojencev Vuzenica in društvom INVALID Vuzenica, šolo vožnje RELAX in Policijsko postajo Radlje ob Dravi, posvet na temo “OBNOVITEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV”. Na posvetu so bile obravnavane novosti na področju prometnih predpisov, predstavitev prometne varnosti in spremembe prometne ureditve v občini, vožnje po avtocestah in krožiščih, vožnje v zimskih razmerah ter hoja po cesti v nočnem času.

Velik poudarek posveta je bil seznaniti udeležence, kako pomembno je nošenje odsevnih teles oz. svetil pri hoji v temi, še posebej v jesenskem in zimskem času, ko nas hitro ujame tema na poti. Še posebej so ranljivi starejši in invalidi, zato je tak posvet zelo koristen.

V zahvalo za udeležbo so vsi prejeli kresničke in svetlobne trakove.