»INVALID« DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO KONOVO

Konovska cesta 21, 3320 Velenje

Dejavnosti od 1.12.2021 do 30.11.2022

Vsi programi društva Invalid Konovo, ki jih izvajajo prostovoljci vse dni v tednu preko leta imajo cilj ohranjanje, izboljšanje zdravja, dobrega počutja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov in starejših pomoči potrebnih osamljenih oseb. Programe na lokalni ravni izvajamo s pomočjo sofinanciranja FIHA , MO Velenje, članarine članov in prispevkov uporabnikov. Na državni ravni izvajamo društva Zveze Invalid programe s sofinanciranjem FIHA in prispevkov uporabnikov. Vse to pa nam olajša svet KS Konovo z brezplačno uporabo prostorov doma krajevne skupnosti za izvajanje dejavnosti.

Decembra so rokodelke ustvarjalnih delavnic izdelale preko sto punčk upanja, ki smo jih predali društvu Junaki 3 nadstropja za otroke bolnike Onkološkega inštituta. Rokodelsko znanje sta dva člana društva dopolnila na rokodelskih delavnicah v Izoli v organizaciji ZDUS. Obiskali smo dom kulture in uživali v gledališki predstavi. V Galeriji Velenje smo se v lepem številu udeležili županovega sprejema za invalide. Kot skozi vse leto so tudi v decembru rajonski poverjeniki obiskali 110 najstarejših invalidov in jim poleg nasmeha, pogovora prinesli darilni paket. Najmlajše štiri invalide pa smo obdarili z oblačili za rekreacijo. Pripravili smo plan dejavnosti po programih za leto 2022, ki smo ga izročili vsakemu članu v roke. Uporabnikom so omogočene dejavnosti športa in rekreacije pikado, kegljanje s kroglo na vrvici, streljanje z zračno puško, plavanje, telovadba in hoja v vodi , telovadba, nordijska hoja in še kakšna priložnostna igra. V začetku leta smo se prijavili na razpise MO Velenje za zdravstvo in socialo, šport invalidov za FIHO pa smo napisali poročilo o izvajanju programov in namenski rabi sredstev. Za svet invalidov pri MO Velenje smo napisali poročilo, kaj smo v društvu v letu 2021 naredili za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje, kakšne dejavnosti smo jim omogočili. V Zlatem kotičku Mercator centra Velenje imamo stalno razstavo izdelkov, ki nastajajo izpod rok uporabnic delavnic. Izdelke so ustvarjalke pokazale na stojnici ob dogodku Mesto zdravja, kmečki tržnici Konovo, na razstavi v vili Bianca in Cankarjevi ulici. Konec maja smo opravili ogled mesta Vipava in obiskali nasad že takrat zrelih sočnih češenj. Tekom leta smo organizirali tri celodnevne kopalne avtobuse v Bioterme Mala Nedelja. Udeležili smo se srečanja članov Zveze Invalid na prijetnem celodnevnem druženju v Podovi.

Zelo uspešni smo bili na ekipnih meddruštvenih turnirjih moška prva ekipa se je udeležila osem turnirjev v pikadu in osvojila osem prvih mest, ženska ekipa je osvojila šest prvih in dva druga mesta z ostalimi ekipami smo osvojili še štiri tretja mesta. Na športnih igrah Zveze Invalid smo dosegli ekipna prva mesta v moški in ženski kategoriji v pikadu, streljanju z zračno puško in ženske v kegljanju s kroglo na vrvici moška ekipa pa je dosegla drugo mesto. Organizirali smo športne igre Zveze Invalid v streljanju in 8. meddruštveni turnir v elektronskem pikadu ob občinskem prazniku MO Velenje. Na nivoju Zveze Invalid smo izvajali program Ohranjanje in izboljšanje zdravja v slovenskih zdraviliščih programa se je pod zelo ugodnimi pogoji udeležilo 72 naših uporabnikov. V jeseni smo se v velikem številu udeležili županovega sprejema za prostovoljce na Visti, sprejema za starejše in invalide v domu kulture Velenje in dogodka ob prazniku KS Konovo.

Brez finančnih virov preprosto ne gre zato smo društva Zveze Invalid na dvodnevnih delavnicah v oktobru skupaj pripravili vlogo za sofinanciranje programov na lokalnem in zveznem nivoju, ki nam jih sofinancira FIHO. Mladinski svet, Mladinski center in MO Velenje so društvu Invalid Konovo na svečani prireditvi 18.10.2022 v vili Bianci podelili priznanje Naj prostovoljna organizacija v MO Velenje za leto 2021.

Prostovoljci društva smo si konec oktobra ogledali Žičko kartuzijo in vzrejo avtohtonih krško poljskih prašičev. Spoštujemo etnografske običaje zato smo organizirali Martinovanje na prisrčni destinaciji za preko 70 udeležencev. Uporabnice ustvarjalnih delavnic so si popestrile celoletno delo z ogledom jubilejnega nastopa folklorne skupine Koleda.

Prostovoljci društva Invalid Konovo sodelujemo tudi v humanitarnem projektu razdeljevanja živil Donirana hrana in banke hrane Slovenije – Sibahe za pomoči potrebne občane MO Velenje, ki ga po pogodbi sofinancira MO Velenje

( sofinanciranje prevozov). Pomoč izvajamo dvakrat tedensko skozi celo leto.

Velenje, 15.11.2022                                                                                                                                                         Bračič Ladislav