Srečanje likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb smo organizirali društvo Invalid Združenje Brežice in sicer v ČETRTEK 15. JUNIJA 2023. Srečanje je potekalo na prireditvenem prostoru Kmečki hram Hervol, Bukošek 67 A , Brežice s pričetkom ob 10,00 uri.
Srečanja so se udeležila vsa društva članic Zveze Invalid Slovenije in so naslednje; DI Kidričevo,
DI Vuzenica, DI Podvelka-Brezno, DI TEŠ Šoštanj, DI Konovo, DI Bohinj in Združenje Brežice.
Na sami prireditvi so društva sodeloval in nastopala v kulturnem programu in z izdelki likovnega dela. Tako, da je bilo srečanje popestreno z likovnimi izdelki in izdelki delavnic ustvarjalnosti ter kulturnem programu s plesi folklore, recitacijami, petjem in igranjem članov sodelujočih društev.
Člani so se med sabo družili, si izmenjevali razne nasvete in ideje o delu v društvih.
Srečanje je potekalo po začrtanem planu in je trajalo celi dan.
Srečanje pa smo zaključili pozno popoldan.
Združenje Brežice se zahvaljuje vsem prisotnim in sodelujočim pri izvedbi programa.

Invalid Združenje
G.O.O.I. Brežice