Društvo Invalid Podvelka-Brezno je bilo organizator Športnih iger Zveze v ruskem kegljanju, ki so se odvijale na tamkajšnjem kegljišču, 8.7.2023.
Sodelovala so društva Zveze Invalid in sicer: DI Kidričevo, DI Konovo, DI Brežice, DI TEŠ Šoštanj, DI Vuzenica in DI Podvelka Brezno z moškimi in ženskami ekipami. Vsako društvo se je s svojima ekipama borilo za čim boljši rezultat, kar je enim uspelo, drugim pa zopet ne.
Najboljši pri moških ekipah so bili: 1. mesto DI Konovo, 2. mesto DI Vuzenica in 3. mesto DI Kidričevo, pri ženskah pa: 1. mesto DI Kidričevo, 2. mesto DI Vuzenica in 3. mesto DI Konovo.