Društvo Invalid Vuzenica izvaja pet posebnih socialnih programov na lokalni ravni in eden izmed njih je plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov. Ker v naši bližini nimamo možnosti izvajati program tedensko ali mesečno, si organiziramo kot plavalni dan najmanj 3 krat na leto. Najraje v Biotermah Mala nedelja, kamor se odpravimo z avtobusom. Programa se naši člani z veseljem udeležujejo, saj vedno napolnimo avtobus do zadnjega sedeža, pa čeprav moramo velik del stroškov pokriti s prispevki uporabnikov.